Kapcsolatok, ügyintézés

Név

milyen ügyben? telefon

e-mail

Ambrózy Tamás- plébános

 

 

Ébner Vilmos-káplán

szentségek kiszolgáltatása (beteglátogatás)

 

temetés
keresztelés
szentségek felvétele
beteglátogatás

 

 

 

30-232-4200

ambrozy80@gmail.com

 

 

ebnervilmos96@gmail.com

Frey Szabolcs, világi elnök általánosan kereshető 30-2844-478 frey.szabolcs@gmail.com
Staudt István, kántor egyházzenei kérések 30-222-7498 staudt.istvanne@gmail.com
Varga Vince, világi lelkipásztori kisegítő miseszándékok iratása 30-2235-960 vargavince80@gmail.com
Vámosné Vértesaljai Zsuzsa, hitoktató hitoktatás, ifjúsági ügyek 30-5534-758 vvzsuzsa@gmail.com
Merkatz Ildikó, karitász vezető szociális ügyek 20-976-0057 merkatz.laszlo@gmail.com
Lepsényi István, temető gondnok sírhelyek megváltása 30-719-0136 epsenyi71@freemail.hu
Sekrestyések:

 

  • Kovács Ildikó
  • Freyné Pratsler Anikó
stóladíjak fizetése, templomdíszítés, harangozás  

 

30-5142-566
30-3478-362

pracsi2@t-online.hu
Freyné Pratsler Anikó, közösségszervező rendezvények, szállásfoglalás 30-3478-362 pracsi2@t-online.hu

Anyakönyvi ügyek intézése a Móri Plébániai Irodában lehetséges Mór, Köztársaság tér 4. alatt (Kistemplom mögött) hétfőn 16.00-18.00, kedden, csütörtökön és pénteken 9.30-11.30 óra között (szerdán zárva!). Telefonszám: +36-30-975-2726, e-mail: moriplebania@gmail.com.

Az egyházközségi hozzájárulás (másnéven egyházi adó) éves mértéke: 7000 Ft/fő/év az első munkaviszony létesítésétől 62 éves életkor eléréséig, 6000 Ft/fő/év a 62 éves életkor betöltése után.

Az egyházi adót az otthonokba kiküldött, illetve a templomban kihelyezett csekkeken kérjük befizetni. Átutalásos fizetés esetén a Pusztavám RK Plébánia 10702105-48436401-51100005 számú bankszámlaszámára kérjük utalni! Ugyanerre a számlaszámra adományokat is hálás szívvel fogadunk!

A sírhelyek újraváltása kizárólag készpénzes fizetéssel lehetséges az alábbi helyen:

Lepsényi István temetőgondnok Pusztavám, Jókai u. 6. Tel.: 22-417-265 v. 30-719-0136
A sírhelyek megváltásának díja egyes sírhely esetében: 18.000,- Ft/25 év.
Kettős sírhely megváltásának díja ezek kétszerese, a gyermek és urnasírhelyé ezen összegek fele.