1. Vasárnaponként a szentmise után szeretettel várunk mindenkit a plébániára játékra, kávézásra, kötetlen beszélgetésre!
2. Az év vége közeledtével, kérjük, hogy akik ez idáig elmulasztották, egyházi adójukat szíveskedjenek befizetni. Adományokat az oltárok és a szószék restaurálására szintén hálás szívvel fogadunk. Csekkek a hátsó asztalról is elvihetők.
3. A SZEM újság legújabb száma a hátsó asztalról elvihető.
4. Bibliaóra lesz a móri plébánián Tamás atyával november 10-én, csütörtökön este 6 órától. Mindenkit szeretettel vár.
5. Férfiak imaórája lesz a móri Plébániatemplomban november 11-én, pénteken, este 8 órától.
6. Várandósság, szülés és gyermekágyi szakasz témájában tartanak előadásokat tudatos gyermekváróknak Székesfehérváron. Részletek a plakáton.
7. Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”. Valljuk meg Krisztushoz tartozásunkat, katolikus hitünket az idei népszámlálás során és bátorítsuk katolikus rokonainkat, barátainkat, hogy vallják meg hitüket!
MISESZÁNDÉKOK
Évközi 32. vasárnap, november 6. 9,30
+Unger Ferenc, +fia Ferenc és +családtagok
Kedd, november 8. 18,00
Péntek, november 11. 18,00
Évközi 33. vasárnap, november 13. 9,30
+Auer József, +f. Wachtler Mária és +szüleik