1. Október a Rózsafűzér hónapja. Minden hétköznap imádkozzuk a rózsafűzért, kedden és pénteken a szentmise előtt, 17,30-kor, hétfőn, szerdán és csütörtökön 18 órakor.
2. A mai perselygyűjtés összegét a missziók javára továbbítjuk.
3. Zenés szentségimádás lesz a Szőlőszem Kiskórus szolgálatával a móri Plébániatemplomban október 26-án szerdán este 5 és 7 óra között. Erre az alkalomra várja tagjait az Ima másokért és egymásért imacsoport is.
4. Felnőtt bibliaórára hívja Vilmos atya az érdeklődőket miden hónap utolsó péntekén 18,30 órakor a pusztavámi plébániára. Az első alkalom október 28-án lesz.
5. Evangélizációs dicsőítő est lesz Székesfehérváron október 28-án, pénteken, este 6 órakor. Részletek a plakáton.
6. Férfiak imaórája lesz a móri Plébániatemplomban október 28-án, pénteken, este 8 órától.
7. Szombaton reggel 8 órakor temető és templomtér takarítás lesz, melyben minél több férfi és asszony segítségére számítunk. Gyülekezés a temetőben.
8. Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”. Valljuk meg Krisztushoz tartozásunkat, katolikus hitünket az idei népszámlálás során és bátorítsuk katolikus rokonainkat, barátainkat, hogy vallják meg hitüket!
9. Várandósság, szülés és gyermekágyi szakasz témájában tartanak előadásokat tudatos gyermekváróknak Székesfehérváron. Részletek a plakáton.
MISESZÁNDÉKOK
Évközi 30. vasárnap, október 23. 9,30
Egy család +tagjaiért
Kedd, október 25. 18,00
Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe, péntek, október 28. 18,00
Évközi 31. vasárnap, október 30. 9,30
+Hungler József, +f. Brückl Teréz és +szülők