Hirdetések

Hirdetések-2022. május 8.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 1. Ma egyházmegyei gyűjtés van templomainkban, melyet a bodajki kálvária felújítására fordítanak. 2. A héten csütörtökön nem lesz szentmise. 3. Május a Szűzanya hónapja. A loretói litániát keddi és pénteki napokon a 18 órai igeliturgia után, hétfő, szerda és csütörtöki napokon 19 órakor imádkozzuk. 4. Községünk a Településfásítási Program pályázaton 30 db díszfát kap, melyből 7 db ezüst hárs a plébánia udvaron kerül elültetésre szombaton 15 órától. Ugyanekkor fűnyírás is lesz a templomtéren és a plébánia udvaron.…

Read More

Hirdetések- 2022. május 1.

1. Jótékonysági koncert lesz a menekültek megsegítésére Ress Hajnalka előadóművész és kíséretének közreműködésével, a móri Plébániatemplomban ma 16 órakor. A befolyt összeg az ökumenikus segélyszervezet munkáját segíti. 2. 10 éves a Móri Mária Rádió. Hálaadó szentmisére hívják ma este 6 órakor, a móri Plébániatemplomba az alapító tagokat, minden korábbi önkéntest, a magazinokat kihordó futárokat és a kedves hallgatókat. Mindenkit szeretettel várnak a szentmisére és utána a plébánia kertjébe szeretetvendégségre. 3. A héten csütörtökön nem lesz szentmise. 4. Május a Szűzanya…

Read More

Hirdetések-2022. április 24.

1. A héten csütörtökön lesz szentmise. 2. A napokban megkezdődik a temetői járda térkövezés 2. üteme, melynek várható befejezése május 31. A munkálatok során okozott esetleges kellemetlenségekért előre is mindenkinek a megértését kérjük. 3. A jövő vasárnapi szentmisében Szent Márk evangélista ünnepéhez kapcsolódóan búzaszentelést végzünk, valamint Anyák napja lévén, megáldjuk az édesanyákat. 4. Püspök atya szeretettel hív bennünket egyházmegyei zarándoklatra a békéért jövő szombaton a bodajki kegyhelyre. Délelőtt 10 órakor ünnepi püspöki koncelebrált szentmisét mutatunk be a kegyhely szabadtéri oltáránál,…

Read More

Hirdetések-2022. április 16.

1. Húsvéthétfőn is 9,30 órakor lesz ünnepi szentmise. 2. A héten csütörtökön nem tartunk szentmisét. 3. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként az igeliturgiák keretében a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk. 4. Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik különböző szolgálataikkal hozzájárultak, hogy a Nagyhét és Húsvét alkalmait méltóképpen ünnepelhessük meg. 5. A múlt vasárnapi perselygyűjtés összege a templom húsvéti díszítésére 51.000 Ft volt. Köszönjük a hívek nagylelkű adakozását! 6. Folyamatban van a képviselőtestület megújítása. A kitöltött szavazólapokat húsvéthétfőig kérjük az urnába…

Read More

Hirdetések 2022.április 10.

1. A mai perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk. 2. Kedden 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként a keresztút, illetve igeliturgiák végén a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk. 3. Nagycsütörtökön 18,00 órakor lesz az utolsó vacsora szentmiséje, majd virrasztás. 4. Nagypéntek szigorú böjti nap. 9,30 órakor együtt indulunk a templomtól a Kálváriára, ahol 10 órától a keresztutat imádkozzuk. Délután 15 órakor kezdődik a nagypénteki „csonkamise” passióénekléssel, kereszthódolattal és áldoztatással. 5. Nagyszombaton 13 órától szentsír…

Read More

Hirdetések-2022. április 3.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 1. A mai perselygyűjtés a Szentföld keresztényeinek megsegítésére történik. 2. A mai szentmise után 12,30 óráig vezetett szentségimádást tartunk. 3. Kedden és pénteken 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. Csütörtökön nem lesz szentmise. 4. A húsvéti szentgyónás elvégzésére április 7-én, csütörtökön 17,30-19,00 óra között lesz lehetőség a plébánián. 5. A virágvasárnapi szentmisét barkaszentelési körmenettel ünnepeljük. 6. A jövő vasárnapi perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk. 7. Karitasz csoportunk a gyűjtés során összegyűlt tartósélelmiszert a móri Karitaszon keresztül…

Read More

Hirdetések-2022. március 27.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA március 27. 1. Nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisékre hívunk mindenkit. A szentmiséket Mészáros Barnabás tatabányai káplán atya fogja tartani Móron; hétfőn a Plébániatemplomban, kedden, szerdán pedig a Kapucinus templomban 18 órai kezdettel. 2. A lelkigyakorlat miatt kedden a keresztút elmarad és szentmise sem lesz csütörtökön. Pénteken 18 órakor a keresztutat megtarjuk. 3. A Karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez az ukrán menekültek támogatására. Ma még várjuk az adományokat, melyeket a szentsír oltárnál lehet elhelyezni. 4. Országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföldi…

Read More

Hirdetések-2021. március 20.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 1. Kedden 18 órakor a keresztutat imádkozzuk, pénteken Gyümolcsoltó Boldogasszony főünnepén 18 órakor igeliturgiát tartunk, melyet keresztút követ. Ezen a héten csütörtökön nem lesz szentmise. 2. Kedden, a keresztút után, 18,45 órakor képviselő-testületi ülést tartunk a plébánián, melynek fő témája a 2021. évi zárszámadás és a 2022. évi költségvetés elfogadása, valamint az új képviselő-testület megválasztásának előkészítése. 3. A Karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervez az ukrán menekültek támogatására. Az adományokat március 20-27 között lehet elhelyezni a szentsír oltárnál. 4.…

Read More

Hirdetések-2022. március 6.

Nagyböjt 1. vasárnapja   Most a szentmise végén hamvazás lesz azok számára, akik a hamvazószerdai szentmisén nem tudtak részt venni. Ezen a héten csütörtökön nem tartunk szentmisét. Nagyböjtben minden kedden és pénteken 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. Ebben az időszakban nem tartunk igeliturgiákat. Ifi est lesz Móron, a Közösségi Házban március 12-én, szombaton 17.00 – 20.30-ig. 8. osztályos kortól szeretettel várják a fiatalokat. Nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisékre hívunk mindenkit szeretettel március 28, 29, 30-án, hétfőn, kedden és szerdán este 6 órától.…

Read More

Hirdetések 2022. február 27.

  A mai perselygyűjtés a katolikus iskolák javára történik. A héten lesz hamvazószerda, a nagyböjti szent időszak kezdete, szigorú böjti nap. Este 18 órakor tartunk szentmisét, melynek végén hamvazás lesz. Hamvazkodásra a jövő vasárnapi szentmisén is lesz lehetőség. Ferenc pápa hamvazószerdára ima- és böjtnapot hirdetett Ukrajnáért, a békéért. Ezen a héten a csütörtökön nem tartunk szentmisét. Nagyböjtben minden kedden és pénteken 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. Ebben az időszakban nem tartunk igeliturgiákat. Egész napos közösségépítő gyalogtúrát szervezünk a Vértesszentkereszti Bencés…

Read More