Liturgikus rend

Szentmise vasárnap és ünnepnapokon 9.30-kor, kedden és pénteken 18.00-kor. 

Adventben rorate misék hétfőtől péntekig reggel 6 órakor. Ezeken a napokon más időpontban nem tartunk szentmisét.

Nagyböjtben keresztúti ájtatosság minden pénteken 17.30-kor.

Májusi litániák hétköznapokon 19.00-kor, kedden és pénteken a 18.00 órai szentmise után.

Október hónapban rózsafüzér ájtatosság minden hétköznap 18.00-kor, kedden és pénteken a szentmise előtt 17.30-tól.

Szentségimádások:

  • Adventben a Szeplőtelen fogantatás ünnepét követő vasárnapon.
  • Nagyböjt 5. vasárnapján (Fekete vasárnap)
  • Áldozócsütörtökön