Liturgikus rend

Szentmise vasárnap és ünnepnapokon 9.30-kor, csütörtökön 18.00-kor. Igeliturgia kedden 18.00-kor.

Adventben rorate misék hétfőtől péntekig reggel 6 órakor. Ezeken a napokon más időpontban nem tartunk szentmisét.

Nagyböjtben keresztúti ájtatosság minden pénteken 18.00-kor.

Májusi litániák hétfőn a szentmise után, keddtől péntekig 19.00-kor.

Október hónapban rózsafüzér ájtatosság minden hétköznap 18.00-kor, kedden és csütörtökön az igeliturgia illetve szentmise előtt 17.15-től.

Szentségimádások:

  • Adventben a Szeplőtelen fogantatás ünnepét követő vasárnapon.
  • Nagyböjt 5. vasárnapján (Fekete vasárnap)
  • Áldozócsütörtökön