2022. június 26.

1. Július végéig csak vasárnapokon tartunk szentmisét. 2. Koncertet ad a Large Room nevű keresztény zenekar Pusztavámon a katolikus plébánia udvarán június 29-én, szerdán 19 órakor. 3. A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsújára hívják azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak, vagy gyermek születésére készülnek július 3-án, vasárnap 10 órakor. Részletek a plakáton. 4. Az új Képviselő-testület első ülésén megválasztotta a tisztségviselőket. Világi elnök: Frey Szabolcs Jegyző: Vámosné Vértesaljai Zsuzsanna Pénztáros: Dim József Gazdasági gondnok (templomatya): Staudt István Gazdasági felügyelő: Staudt…

Read More

Hirdetések-2022. június 19.

1. Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik szolgálataikkal hozzájárultak, hogy templomunk búcsúját és Úrnapját méltóképpen ünnepelhessük meg. 2. A most következő hét köznapjain sem szentmisét, sem igeliturgiát nem tartunk. 3. Ébner Vilmos pappá szentelésére a busz csütörtökön 8,30-kor indul a plébánia elől. Vilmos atya szeretettel hív mindenkit első szentmiséjére jövő vasárnap 9,30-kor. Az újmisét közös ebéd követi a plébánia udvaron, melyre szintén szeretettel várunk mindenkit! Sütemény felajánlásokat hálás szívvel fogadunk, melyeket 9 órától lehet hozni a plébániára. 4. Az új Képviselő-testület…

Read More

Hirdetések-2022.június 11.

1. Most vasárnap kivételesen nem tartunk szentmisét. 2. Búcsúnkhoz kapcsolódóan június 12-én vasárnap 15 órakor a felújított orgonán koncertet ad Varga László orgonaművész. A belépés díjtalan, de a szószék és az oltárok restaurálásra adományokat hálás szívvel elfogadunk. 16 órától a templomtéren térzenét ad Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara, vezényel Katona Ármin. Ezalatt agapéra hívjuk a jelenlévőket! 3. A héten nem lesznek igeliturgiák, viszont csütörtökön 18 órakor szentmisét tartunk. A szentmisét követően az új képviselő-testület első ülését tartjuk, melyen megválasztásra kerülnek…

Read More

Hirdetések-2022. június 5.

1. A héten csütörtökön nem lesz szentmise. 2. Fűnyírás lesz a templomtéren és a plébánia udvaron szerdán 18 órakor, szeretettel várunk minden segítséget. 3. Templomunk búcsúját június 11-én szombaton 15 órakor elővételezett püspöki szentmisével ünnepeljük. Spányi Antal megyéspüspök a szentmise keretében megáldja a templom homlokzat és tető elkészült állagmegóvási munkáit és a felújított orgonát, ünnepélyes esküt tesz az újonnan megválasztott képviselő-testület, valamint Pratsler Jánosné Kati nénit köszöntjük sekrestyési szolgálatának 50 éves jubileuma alkalmából. A búcsúi szentmise hagyományosan szentségi körmenettel zárul.…

Read More

Hirdetések-2022. május 8.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 1. Ma egyházmegyei gyűjtés van templomainkban, melyet a bodajki kálvária felújítására fordítanak. 2. A héten csütörtökön nem lesz szentmise. 3. Május a Szűzanya hónapja. A loretói litániát keddi és pénteki napokon a 18 órai igeliturgia után, hétfő, szerda és csütörtöki napokon 19 órakor imádkozzuk. 4. Községünk a Településfásítási Program pályázaton 30 db díszfát kap, melyből 7 db ezüst hárs a plébánia udvaron kerül elültetésre szombaton 15 órától. Ugyanekkor fűnyírás is lesz a templomtéren és a plébánia udvaron.…

Read More

Hirdetések- 2022. május 1.

1. Jótékonysági koncert lesz a menekültek megsegítésére Ress Hajnalka előadóművész és kíséretének közreműködésével, a móri Plébániatemplomban ma 16 órakor. A befolyt összeg az ökumenikus segélyszervezet munkáját segíti. 2. 10 éves a Móri Mária Rádió. Hálaadó szentmisére hívják ma este 6 órakor, a móri Plébániatemplomba az alapító tagokat, minden korábbi önkéntest, a magazinokat kihordó futárokat és a kedves hallgatókat. Mindenkit szeretettel várnak a szentmisére és utána a plébánia kertjébe szeretetvendégségre. 3. A héten csütörtökön nem lesz szentmise. 4. Május a Szűzanya…

Read More

Hirdetések-2022. április 24.

1. A héten csütörtökön lesz szentmise. 2. A napokban megkezdődik a temetői járda térkövezés 2. üteme, melynek várható befejezése május 31. A munkálatok során okozott esetleges kellemetlenségekért előre is mindenkinek a megértését kérjük. 3. A jövő vasárnapi szentmisében Szent Márk evangélista ünnepéhez kapcsolódóan búzaszentelést végzünk, valamint Anyák napja lévén, megáldjuk az édesanyákat. 4. Püspök atya szeretettel hív bennünket egyházmegyei zarándoklatra a békéért jövő szombaton a bodajki kegyhelyre. Délelőtt 10 órakor ünnepi püspöki koncelebrált szentmisét mutatunk be a kegyhely szabadtéri oltáránál,…

Read More

Hirdetések-2022. április 16.

1. Húsvéthétfőn is 9,30 órakor lesz ünnepi szentmise. 2. A héten csütörtökön nem tartunk szentmisét. 3. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként az igeliturgiák keretében a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk. 4. Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik különböző szolgálataikkal hozzájárultak, hogy a Nagyhét és Húsvét alkalmait méltóképpen ünnepelhessük meg. 5. A múlt vasárnapi perselygyűjtés összege a templom húsvéti díszítésére 51.000 Ft volt. Köszönjük a hívek nagylelkű adakozását! 6. Folyamatban van a képviselőtestület megújítása. A kitöltött szavazólapokat húsvéthétfőig kérjük az urnába…

Read More

Hirdetések 2022.április 10.

1. A mai perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk. 2. Kedden 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként a keresztút, illetve igeliturgiák végén a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk. 3. Nagycsütörtökön 18,00 órakor lesz az utolsó vacsora szentmiséje, majd virrasztás. 4. Nagypéntek szigorú böjti nap. 9,30 órakor együtt indulunk a templomtól a Kálváriára, ahol 10 órától a keresztutat imádkozzuk. Délután 15 órakor kezdődik a nagypénteki „csonkamise” passióénekléssel, kereszthódolattal és áldoztatással. 5. Nagyszombaton 13 órától szentsír…

Read More

Hirdetések-2022. április 3.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 1. A mai perselygyűjtés a Szentföld keresztényeinek megsegítésére történik. 2. A mai szentmise után 12,30 óráig vezetett szentségimádást tartunk. 3. Kedden és pénteken 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. Csütörtökön nem lesz szentmise. 4. A húsvéti szentgyónás elvégzésére április 7-én, csütörtökön 17,30-19,00 óra között lesz lehetőség a plébánián. 5. A virágvasárnapi szentmisét barkaszentelési körmenettel ünnepeljük. 6. A jövő vasárnapi perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk. 7. Karitasz csoportunk a gyűjtés során összegyűlt tartósélelmiszert a móri Karitaszon keresztül…

Read More