1. Húsvéthétfőn is 9,30 órakor lesz ünnepi szentmise.
2. A héten csütörtökön nem tartunk szentmisét.
3. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként az igeliturgiák keretében a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk.
4. Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik különböző szolgálataikkal hozzájárultak, hogy a Nagyhét és Húsvét alkalmait méltóképpen ünnepelhessük meg.
5. A múlt vasárnapi perselygyűjtés összege a templom húsvéti díszítésére 51.000 Ft volt. Köszönjük a hívek nagylelkű adakozását!
6. Folyamatban van a képviselőtestület megújítása. A kitöltött szavazólapokat húsvéthétfőig kérjük az urnába bedobni. (Aki még nem vett át szavazólapot, most a szentmise végén a bejáratnál kérhet.)
7. Örömmel hirdetjük, hogy a Magyar Falu Programban újabb 21,1 millió Ft pályázati támogatást nyertünk “A pusztavámi plébánia épület és udvar közösségi célú korszerűsítésének befejező (2.) üteme”-re (utcafronti épületszárny külső nyílászáróinak cseréje, homlokzati és lábazati vakolat javítására, udvari térkövezésekre, stb.), valamint részmunkaidős közösségszervező tovább foglalkoztatására!
8. A SZEM újság legfrissebb száma a hátsó asztalról elvihető.
MISESZÁNDÉKOK
Húsvétvasárnap, április 17. 9,30
Húsvéthétfő, április 18. 9,30 +Fendt Mátyás és +f. Farkas Borbála
Kedd, április 19. 18,00 Igeliturgia
Péntek, április 22. 18,00 Igeliturgia
Isteni Irgalmasság vasárnapja, április 24. 9,30 Szatzker és Wittmann család +tagjai