1. A mai perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk.
2. Kedden 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. A templombúcsúra készülve április 12-től keddenként a keresztút, illetve igeliturgiák végén a Szent Antal nagykilenced imádságait imádkozzuk.
3. Nagycsütörtökön 18,00 órakor lesz az utolsó vacsora szentmiséje, majd virrasztás.
4. Nagypéntek szigorú böjti nap. 9,30 órakor együtt indulunk a templomtól a Kálváriára, ahol 10 órától a keresztutat imádkozzuk. Délután 15 órakor kezdődik a nagypénteki „csonkamise” passióénekléssel, kereszthódolattal és áldoztatással.
5. Nagyszombaton 13 órától szentsír látogatási lehetőség lesz. A szentsír őrzésére óránkénti váltással a hátul található íven lehet feliratkozni. 19 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának ünneplése: tűzszentelés, allelujás szentmise, feltámadási körmenet és ételszentelés. Kérjük, hogy gyertyát mindenki hozzon magával.
6. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is 9,30 órakor lesz ünnepi szentmise.
7. Gyóntatás lesz Móron a Kapucinus templomban nagycsütörtökön 14,30-17, nagypénteken 9-11.30 óráig. A móri Plébániatemplomban pedig nagyszerdán 16-19 és nagycsütörtökön 19-22 óráig.
8. Folyamatban van a képviselőtestület megújítása. A szavazólapokat most a szentmise végén személyre szólóan osztjuk ki. Kitöltés után azokat nagyszombaton, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn lehet majd az urnába bedobni.
9. A Szentföld javára történt múlt heti gyűjtés összege 49.000 Ft volt. Köszönjük a kedves hívek adakozását!
MISESZÁNDÉKOK
Virágvasárnap, április 10. 9,30
Somogyi és Juhász család +tagjai
Nagykedd, április 12. 18,00
Keresztút
Nagycsütörtök, április 14. 18,00
Nagypéntek, április 15. 15,00
Nagyszombat, április 16. 19,00
Húsvétvasárnap, április 17. 9,30