NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
1. A mai perselygyűjtés a Szentföld keresztényeinek megsegítésére történik.
2. A mai szentmise után 12,30 óráig vezetett szentségimádást tartunk.
3. Kedden és pénteken 18 órakor a keresztutat imádkozzuk. Csütörtökön nem lesz szentmise.
4. A húsvéti szentgyónás elvégzésére április 7-én, csütörtökön 17,30-19,00 óra között lesz lehetőség a plébánián.
5. A virágvasárnapi szentmisét barkaszentelési körmenettel ünnepeljük.
6. A jövő vasárnapi perselygyűjtés összegét a templom húsvéti díszítésére fordítjuk.
7. Karitasz csoportunk a gyűjtés során összegyűlt tartósélelmiszert a móri Karitaszon keresztül juttatta el az ukrán menekülteknek. Hálásan köszönik minden adományozónak a nagylelkű támogatást.
8. Esedékessé vált a képviselőtestület megújítása. A múlt héten kiosztott jelölőcédulákat a mai szentmise végén a hátul kihelyezett urnába kérjük bedobni (aki még nem kapott, az urna mellől vehet el üres jelölőcédulát). A jelöltlista összeállítása után a szavazólapokat a jövő vasárnapi szentmise végén személyre szólóan osztjuk ki. A szavazólapokat nagyszombaton, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn lehet majd az urnába bedobni.
9. Pratsler Jánosné, Kati néni idős korára és gyengülő egészségére tekintettel Tamás atya várja annak a személynek a jelentkezését, aki második félévtől szívesen vállalná a sekrestyési feladatok ellátását.
10. A Képviselő-testület mérlegelése értelmében 2022-től az egyházi adó éves mértéke az első munkaviszony létesítésétől a 62 éves kor eléréséig 7000 Ft/fő/év, a 62 éves életkor betöltése után 6000 Ft/fő/év. A sírhelyek megváltásának díja egyes sírhely esetében 18.000 Ft/25 év. Kettes sírhely díja ennek kétszerese, urnasírhelyé ennek fele.
MISESZÁNDÉKOK
Nagyböjt 5. vasárnapja, április 3. 9,30
+Varga József, +f. Fett Teréz és +szüleik
Kedd, április 5. 18,00
Keresztút
Péntek, április 8. 18,00
Keresztút
Virágvasárnap április 10. 9,30