ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
november 15.
1. Köszönjük, hogy szombaton a nehéz helyzet ellenére ismét sokan jöttek el és segítettek a templomtér és plébánia udvar takarításában. Isten fizesse meg áldozatvállalásukat!
2. November 19-én csütörtökön és minden második csütörtökön a szentmise után szentgyónásra lesz lehetőség.
3. Plébániánk is csatlakozik a világméretű szentségimádáshoz. Krisztus Király ünnepének előestéjén, november 21-én 17 órakor vezetett szentségimádást tartunk egymásért, melyre szeretettel várunk mindenkit!
4. November 22-én, Krisztus Király ünnepén, az egyházi év utolsó vasárnapján a perselygyűjtés hagyományosan a karitász javára történik.
MISESZÁNDÉKOK
Évközi 33. vasárnap, november 15. 9,30
+Staudt Márton és +f. Fendt Anna
Kedd, november 17. 18,00
Igeliturgia
Csütörtök, november 19., Árpádházi Szt. Erzsébet ü. 18,00
+Emmerling József
Krisztus Király vasárnapja, november 22. 9,30
Jószándékra